photo

วันซุกซน ณ บางซื่อ.

posted on 14 Jun 2011 03:59 by 23c-ative in Etc
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา... คุณผู้ปกครองยังคงนั่งทำงาน,
นู๋โคลซเลยหนีออกมาซุกซนเล่นที่สถานีรถไฟบางซื่อ และนี่คือ"หลักฐาน" 
 
" เจิมรูปแรก... ก็เท่ซะแล้ว!! "
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ว๊ากกก... ขึ้นไปทำอะไรบนน้านนน!! "